Botkyrkas historia – från jordbrukssamhälle till mångkulturell förort

Botkyrka är en kommun i södra Stockholm, belägen mellan Tumba och Huddinge. Kommunen har idag en befolkning på över 90 000 invånare och är en av Stockholms snabbast växande förortskommuner. Men hur har Botkyrka utvecklats från ett jordbrukssamhälle till en mångkulturell förort?

Botkyrka har anor från medeltiden då kyrkan Botkyrka församling upprättades under 1200-talet. I området fanns också flera mindre byar som var beroende av jordbruket för sin försörjning. Under 1800-talet började småindustrier etablera sig i området och Botkyrka utvecklades sakta men säkert till ett samhälle med en växande arbetsmarknad.

Under 1900-talets första hälft fortsatte Botkyrkas utveckling i takt med att Stockholms stads befolkning växte. Allt fler sökte sig utanför stadskärnan och till Botkyrka för att bygga nya hem. Under efterkrigstiden byggdes det tusentals nya bostäder och Botkyrka fick sin första moderna stadsplan.

Under 1970-talet skedde en kraftig förändring i Botkyrkas demografi. Invandringen från andra länder ökade kraftigt och kommunen blev en av de första i Sverige som kunde beskrivas som mångkulturell. Invandringen från länder som Chile, Iran och Jugoslavien bidrog till att Botkyrka fick ett nytt ansikte och blev känt som en plats där många olika kulturer möts.

Idag är Botkyrka känt som en av Stockholms mest mångkulturella kommuner. Invånarna har rötter i över 100 olika länder och kommunen har ett rikt kulturutbud med bland annat en konsthall och ett museum som belyser kommunens historia.

Botkyrkas utveckling har alltså varit en resa från ett jordbrukssamhälle till en mångkulturell förort. Idag är Botkyrka en spännande och dynamisk plats där många olika kulturer möts och samexisterar på ett unikt sätt.